skip to Main Content

Wat houden we toch van chaos…

Vrolijk liep ik (Ramila) op maandag 3 september, om precies te zijn, 8:13 uur het kantoor binnen van Gebiedsteam Noordwolde.
Na een uitgebreid voorstelrondje ging ik gauw een plekje zoeken, maar in mijn ooghoeken zag ik starende blikken. ‘Waar kan ik zitten?’ vroeg ik. ‘Dit zijn allemaal flexplekken dus je kan overal zitten… Maar hm… even kijken daar komt altijd iemand zitten en daar ook… Oh ja die komt vandaag niet, ga daar maar zitten!’ Uiteraard hou ik er sindsdien rekening mee dat men een voorkeursplek heeft en om dat niet te verstoren pas ik mij aan op de medewerkers. Zoiets simpels heeft er na drie weken wel voor gezorgd dat het gesprek gemakkelijk opgang kwam met de medewerkers en er zelfs sprake was van enige vertrouwen.

Deze eerste periode van de opdracht bij de gemeente Weststellingwerf heeft mij de mogelijkheid gegeven om zoveel mogelijk mensen te spreken, zowel intern als extern. Het gebiedsteam (onderdeel van het Sociaal Domein) heeft mij als Frisdoener ingeschakeld om een probleem aan te pakken dat eigenlijk een hopeloos geval is, namelijk een dakloos gezin dat nergens aan mee wil werken en de hoop heeft opgegeven. Als Frisdoener is het eerste waar ik aan dacht, ‘Yes! Ik moet deze mensen zelf even spreken!’ Nou ja, makkelijker gezegd dan gedaan helaas. Dit heeft mijn ogen geopend naar het feit dat dit probleem veel complexer is dan voorheen werd gedacht. Na de eerste weken heb ik geaccepteerd dat er chaos en complexiteit is en vanuit hier kan ik de volgende stappen zetten. Maar hoe? Gelukkig beslis ik dat niet alleen! Regelmatig stem ik dit af met de opdrachtgever met als doel de eigenaarschap ook bij hen te leggen. Zo hoop ik (in co-creatie) een duurzaam oplossing te vinden!

Nu ben ik inmiddels zes weken verder en wauw wat een ervaring! Geweldige team, goede vibe, veel ingewikkelde casuïstiek, enorme berg van bureaucratie en een stevige muur van weerstand. De juiste ingrediënten voor een verandering, zeg ik zo. Als Frisdoener ben ik op het moment een pionier en een bruggenbouwer tussen verschillende stakeholders. Dit levert voornamelijk positieve reacties op, maar om eerlijk te zijn is het ook best spannend. Soms komt gevoelige informatie binnen en dat moet vervolgens nauwkeurig worden verwerkt en weer overgedragen. Om dit op de juiste manier te kunnen doen is het van essentieel belang om heel consequent en zorgvuldig te werken. Daar waar je als Frisdoener af en toe lekker rebels mag zijn, moet je hier juist heel bedachtzaam zijn. Dus de juiste balans vinden is the key! Voor de ontdekking van dit balans zou je bezig moeten blijven want “het leven is als het berijden van een fiets. Om je evenwicht te houden, moet je in beweging blijven.” – Albert Einstein

Back To Top
× Neem contact op