skip to Main Content

Wij vinden jouw privacy belangrijk

Het is natuurlijk niet de bedoeling dat jouw gegevens op straat voor het oprapen liggen. Zelf zouden wij dat ook niet fijn vinden. En daarom doen wij er alles aan om jouw privacy te waarborgen. Hoe wij dat doen, kun je hieronder lezen. Omdat Privacy Policies vaak saaie, bijna onleesbare documenten zijn, hebben wij ons best gedaan om er een duidelijk verhaal van te maken. Mocht je na het lezen nog vragen hebben, dan mag je altijd contact met ons opnemen.

Nou daar komt ie!

 

Privacy Policy Jong&Fris

 

Jong&Fris – gevestigd aan Havinghastraat 28A, 1817 DA te Alkmaar – is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Website:         www.jongenfris.nl

e-mail:            info@jongenfris.nl

Telefoon:        +31 (0)6 18 58 56 87

Adres:             Havinghastraat 28A, 1817 DA Alkmaar

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

Jong&Fris verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam;
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummer;
 • e-mailadres;
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, door jouw CV naar ons te sturen, in correspondentie en telefonisch.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@jongenfris.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Jong&Fris verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Verzenden van onze nieuwsbrief;
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten;
 • Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

 

Aanmelding nieuwsbrief

We gebruiken jouw e-mailadres onder andere om jou nieuwsbrieven te kunnen sturen. Wanneer wij jouw e-mailadres toevoegen aan de mailinglijst, sturen wij jouw een e-mail om aan te geven dat je aan deze lijst bent toegevoegd. Indien jij je naar aanleiding van deze eerste e-mail niet uitschrijft, blijft jouw e-mail op de mailinglijst staan. Je kunt je ten alle tijden uitschrijven voor onze nieuwsbrief door te klikken op de link onderaan de nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar info@jongenfris.nl .

Bij het versturen van de nieuwsbrieven, houden wij statistieken bij. Wij leggen vast hoeveel mensen de e-mail openen, hoeveel mensen op links klikken etc. Deze statistieken gebruiken wij enkel generiek en niet toegespitst per persoon.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Jong&Fris neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Jong&Fris) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Jong&Fris bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende categorieën van persoonsgegevens: –

 • Persoonsgegevens bewaren wij zolang wij jouw toestemming hebben omdat het voor onze diensten noodzakelijk is om een database te hebben;
 • Contactgegevens bewaren wij zolang wij jouw toestemming hebben omdat het voor onze diensten noodzakelijk is om een database te hebben;
 • Overige verstrekte gegevens bewaren wij zolang wij jouw toestemming hebben omdat het voor onze diensten noodzakelijk is om een database te hebben.

Delen van persoonsgegevens met derden

Jong&Fris verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Jong&Fris blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Jong&Fris gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Jong&Fris en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@jongenfris.nl . Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op jouw verzoek . Jong&Fris wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Jong&Fris neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@jongenfris.nl of +31 (0)6 18 58 56 87.

Back To Top
× Neem contact op