skip to Main Content

Met één been buiten; de Omgevingswet

omgevingswet

In mijn vorige blog heb ik jullie verteld over mijn eerste ervaringen bij de gemeente Assen, waar ik mij sinds een aantal maanden bezig hou met de Omgevingswet. Die periode is werkelijk waar voorbij gevlogen. Er is zoveel gebeurd wat mijn werk interessant maakt. Daar zal ik in deze blog graag één en ander meer over vertellen.

Het interessante van dit project is vooral dat alles aan de wet nieuw is. Elke dag zijn we aan het pionieren. Soms ontdekken we daarbij iets dat werkt, en ons weer vooruit helpt. Elke dag leren we dus weer bij en ontdekken we meer. Dat gebeurt allemaal onder de behoorlijke tijdsdruk van een harde invoeringsdatum. Door het vernieuwende karakter en de harde deadlines ontbreekt een routinematige aanpak volledig. Dat heb ik inmiddels wel ervaren!

De nieuwe Omgevingswet is vooral de kunst van het aanhaken en het verbinden. We werken intensief samen met (buurt)gemeenten, provincies en ketenpartners die voor eenzelfde opgave staan als wij. Vaak ben ik in het land om te kijken hoe collega’s  het aanpakken, waar we van elkaar kunnen leren en waar we samen moeten optrekken.  Zo reis ik het land door naar congressen, lezingen en vergaderingen, en nemen we in Drenthe het voortouw om ons klaar te maken voor de Omgevingswet. Niet zelden word ik zo zelf betrokken bij het organiseren van zo’n evenement. Daar leer ik hartstikke veel van. Bovendien zijn de verbindingen die je daar legt ontzettend goed voor je professionele netwerk.

De komende tijd wil ik me bezighouden met de regiosamenwerking Assen/Groningen. Wat bindt elkaar? Waar versterken we elkaar als regio? Hoe werken we samen in de toekomst?  Voor een afgestudeerd geograaf zijn dit razend interessante vragen. De komende periode gaan we bovendien intensief het gesprek aan met o.a. onze inwoners, ondernemers en belangengroepen.  Op de rand van de bestuurlijke vernieuwing heeft onze politiek gekozen voor een intensief participatietraject. We laten de vraag “Hoe zie jij de stad van de toekomst?” waar mogelijk open aan de mensen van de gemeente Assen. Het vraagt een verfrissende manier van denken om een zo breed mogelijk publiek enthousiast krijgen om over die vraag mee te denken. En daar zullen we als politiek en organisatie weer bij aan moeten sluiten om de ideeën die daaruit voortkomen te realiseren.

Zo ontstaat er een krachtenveld van spelers die ervoor zorgt dat ik met één been binnen, maar vooral met één been buiten de organisatie sta. Voor mij is het vinden van die balans de kerntaak van de ambtenaar van de toekomst. Iemand die de ideeën uit de stad faciliteert, en dus weet wat er buiten gebeurt, maar ook de interne organisatie meeneemt in de stappen die we zetten. Jong&Fris zorgt daarbij dat ik verfrissend blijf. Zodat ik ook de komende maanden bieden kan wat de Omgevingswet nodig heeft om een succes te worden.

Door: Thomas Otterman

Back To Top
× Neem contact op