skip to Main Content

Eén Jaar Jong&Fris, en één jaar Assen

Volgende week werk ik alweer een jaar voor Jong&Fris en een jaar voor de gemeente Assen. Sindsdien is er veel gebeurd. De mensen die mij hebben aangenomen zijn inmiddels vertrokken en daar zijn nieuwe mensen voor in de plaats gekomen. Ook heb ik steeds meer opdrachten gekregen. Eerst werkte ik enkel aan de invoering van het traject Omgevingswet, maar al snel mocht ik me ook bezig houden met het schrijven van de toekomstvisie van de Gemeente Assen en ben ik vanaf de zomer 2 dagen in de week bezig met verkeer en mobiliteitsvraagstukken.

Het laat zien dat de Gemeente Assen veel kansen biedt om je loopbaan dynamisch te houden. Natuurlijk moet je die kansen zelf benutten, door de ruimte die de Gemeente biedt ook te pakken en verantwoordelijkheid en initiatief naar je toe te trekken. Ik heb het idee dat dit hier erg gewaardeerd wordt. Je kunt de sfeer bij de Gemeente Assen prima beschrijven als een hechte familiecultuur, waarin iedereen elkaar kent en naar elkaar omkijkt. Die menselijke waarde vind ik erg belangrijk in een organisatie. Dat komt de samenwerking ten goede.

Het afgelopen jaar heb ik veel mogen leren van ervaren procesregisseurs.  Door veel met hun samen te werken ontdekte ik beter hoe het vak van procesregisseur in elkaar steekt.  Zij leerden mij inhoudelijk te kijken naar processen en dilemma’s, door hun eigen ervaringen en opvattingen met mij te delen en mij mee te nemen naar relevante congressen en workshops.  Heel erg nuttige bagage aangezien ik ambitie heb om verder in mijn carrière een zelfstandig projectleider te worden.

Als `tegenprestatie’ bracht ik mijn eigen inzichten in hoe projecten moeten worden opgepakt, ondersteund door vernieuwende inzichten die ik van Jong&Fris meekreeg.  Jong&Fris gaf die inzichten door workshops aan te bieden, een sparringspartners te zijn en nieuwe design-methoden beschikbaar te stellen. Ook volg ik een persoonlijk ontwikkelingstraject. Hier leer ik bewust te worden van mijn sterke en zwakke punten, zodat ik die sterktes ook optimaal in kan zetten en mijn zwaktes kan verbeteren. Soms is dat best confronterend, omdat het een spiegel voorhoudt van waar je ook niet goed in bent. Maar het bewustzijn helpt mij wel om mij beter op te stellen naar mijn netwerk en meer voor elkaar te krijgen op de werkvloer.

Omdat de procesregisseurs waar ik mee samenwerk ook openstaan voor mijn inzichten, leidt onze samenwerking vaak tot enthousiaste en leuke gesprekken. Ik draag bij aan hun projecten en versterk de vernieuwende noot in het proces. Zij leren mij wat het inhoudt om procesregisseur te zijn. Zo hebben we samen al veel resultaat geboekt het afgelopen jaar. We werken aan een vernieuwend participatietraject voor onze toekomstvisie. De Omgevingswet gebruiken we als katalysator om een nieuwe werkwijze voor onze organisatie te ontwikkelen, die uitgaat van versnelde processen, integrale samenwerking en een klantgerichte dienstverlening. We maken onze software op orde op transparant data te delen en betrekken alle belangengroepen aan de voorkant. Nu de verkiezingen eraan komen, willen we ook het college en de raad uitdagen om een nieuwe, moderne, rol te pakken.

Zo liggen er ook het koAssenmende jaar voldoende uitdagingen om verder mee aan de slag te gaan. De Omgevingswet is uitgesteld tot 2021, dus we hebben nog een paar jaar de tijd om de geest van de wet over te brengen naar de organisatie. Ook het komende jaar mag ik daar weer een rol in spelen. Met de expertise van de Gemeente Assen, de vernieuwende inzichten van Jong&Fris en mijn eigen enthousiasme belooft het wederom een spannend jaar vol nieuwe kansen te worden.

Door: Thomas Otterman

Back To Top
× Neem contact op