skip to Main Content

Als innovatieadviseur bij de gemeente

Al weer bijna  twee jaar ben ik werkzaam binnen de sector Informatiemanagement van de gemeente Leeuwarden. Waar ik als ondersteuner begon, ben ik inmiddels doorgegroeid tot een volwaardige Informatieadviseur met een volledige functie/bevoegdheid.


In mijn huidige functie als Informatieadviseur heb je veel verschillende rollen. Je hebt kennis van de interne en externe informatiebronnen en adviseert de organisatie over hoe zij hier het beste gebruik van kan maken. Daarnaast functioneer je als controleur, zodat de informatievoorziening en informatieveiligheid binnen de organisatie wordt gewaarborgd.
Je doet aan behoeftemanagement en luistert naar de wensen van de verschillende organisatieonderdelen. Deze wensen/ behoeften zet je vervolgens om in functionele oplossingen die aansluiten op het informatie- en applicatielandschap van de organisatie. Daarbij fungeer je ook als intermediair tussen de organisatie en IT en heb je veel contact met leveranciers. Tijdens deze trajecten/projecten verzorg je tevens de kwaliteitsbewaking (oftewel quality assurance). Dit is een verantwoordelijke rol, waarbij je de tijd, kwaliteit en financiën van het project moet borgen. Hierbij streef je naar zoveel mogelijk efficiëntie en winstgevendheid voor de organisatie.


Mijn verantwoordelijkheden liggen bij de sectoren: ICT, Marketing & Communicatie en het Historisch Centrum Leeuwarden. Uiteraard wordt mijn hulp ook ingeroepen bij adviestrajecten van andere domeinen, maar ik ben vooral het aanspreekpunt voor informatievraagstukken en -advies voor deze sectoren.


Bij wat voor soort trajecten/projecten ben ik dan zoal betrokken? Binnen de sector ICT moet je dan denken aan:

  • Nieuwe Werkplek project
  • Narrowcasting
  • Monitoring (SCOM)
  • Videoconferencing (Skype4Business)
  • Office 365/ Sharepoint Online
  • Telefonie (GTconnect)


Binnen de sector Communicatie was er bijvoorbeeld behoefte aan een sociaal intranet/ medewerkersportaal. Aangezien dit voor veel koppelingen zorgt, heb ik geadviseerd dit te configureren op de Office365 omgeving. Dit sluit namelijk perfect aan op onze infrastructuur. Deze nieuwe cloud versie van Office is echter nog niet volledig binnen de organisatie geïmplementeerd. Om die reden zijn we nu begonnen met een Proof of Concept – Sociaal intranet op de Office365 omgeving. Hiermee kunnen we nu een aantal maanden experimenteren.Binnen het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) heb ik een werkgroep samen gesteld voor het restylen/vervangen van de website. Om te onderzoeken waar de meeste verbeterpunten liggen, heb ik een stakeholder-analyse uitgevoerd. Bovendien heb ik een werksessie met de medewerkers georganiseerd om de (informatie)visie van het HCL vast te leggen. Daar heb ik uiteindelijk een I-visie document voor geschreven.


Naast alle interessante trajecten binnen deze domeinen, word ik vaak ook nog voor andere zaken benaderd. Zo was ik betrokken bij het realiseren van apps en zat ik in de organisatie van het ‘’Leeuwarden Kennisfestival’’. Hiervoor hebben we een groot 3-daagse festival rondom digitalisering & technologisering voor de gehele gemeente georganiseerd. Hier werden allerlei lezingen, workshops en games gegeven rondom nieuwe ontwikkelingen, zoals data gedreven werken, kunstmatige intelligentie, cybersecurity en bijvoorbeeld het digitaal pionieren in het algemeen. Ik heb zelf ook nog een data-game verzorgd, genaamd: ‘’Kolonisten van data’’. Dit festival was verbonden aan de Digitale Agenda van de gemeente Leeuwarden. In deze agenda gaan we de komende tijd aan de slag met interessante experimenten, zoals een data-case over de armoede, RPA (robotisering) en Sensoring in de openbare ruimte. Dit laatste sluit weer mooi aan op mijn onderzoek over ‘’Smart Cities’’. Inmiddels maak ik deel uit van een nationale werkgroep die zich ten doel heeft gesteld de principes rondom de digitale stad te formuleren. Deze principes hebben we voorgelegd en gepresenteerd  aan bestuurders, raadsleden en zelf burgemeesters in het hele land.


Onze samenleving en de gemeente Leeuwarden in het bijzonder gaat een uitdagende tijd tegemoet op het gebied van ICT en Informatiemanagement. Ik ben er trots op dat ik als Informatieadviseur hier mijn steentje kan bijdragen!


Geschreven door Jordy Stevens, Frisdoener/Informatieadviseur bij Gemeente Leeuwarden.

 

Back To Top
× Neem contact op