skip to Main Content

De basis van innovatie

innovatie

Dagelijks vliegen verschillende termen om mijn oren op het gebied van innovatie. De een nog hipper en sexier zijn dan andere: Scrum, Zelfsturing, Proeftuinen, Circulair, Transformatie, bedenk het maar. Je hoort het waarschijnlijk zelf ook vaak genoeg langskomen.

Daarom wil ik je graag meenemen in mijn visie op het proces van innovatie. We merken dat onze gesprekspartners zoekende zijn naar concrete inzichten en handvatten om ‘op een andere / nieuwe manieren resultaat behalen’. Het maakt bijzonder weinig uit wat jouw ontwikkel- of verandervraag is, het loopt namelijk doorgaans volgens dezelfde principes. En laten dit nou net de uitgangspunten zijn waar wij bij Jong&Fris bijzonder veel energie van krijgen!

 

Wij werken op basis van twee leidende methodieken. De theoretische benaming van deze methodieken zijn minder van belang, want het gaat om waar deze manieren van denken en doen voor staan, hoe ze toegepast kunnen worden en wat ze opleveren. Met deze zachte waarschuwing wil ik voorkomen dat je je blind staart op de terminologie. Het gaat namelijk om het resultaat: een mensgerichte en kort-cyclische organisatie. En dit kun je bereiken met een mindset die gebaseerd is op Design Thinking en Lean Startup.

Deze manieren van denken en doen maken vaak nog geen onderdeel uit van het DNA van organisaties. Sterker nog, ze staan soms haaks op de huidige manier van ontwikkelen. Hoog tijd dus, om hiermee aan de slag te gaan.

Design Thinking

Design Thinking is een empathische en creatieve manier van problemen oplossen. Doe je ogen dicht en visualiseer even met mij mee.

Jan is een fietsdesigner. Jan ziet de steeds ouder wordende populatie van Nederland als een kans. Hij wil namelijk een fiets ontwikkelen waardoor mensen kunnen blijven genieten van een ritje op de tweewieler, ook als ze met de jaren steeds minder mobiel worden. Een soort lego-fiets, die je kunt aanpassen op uiteenlopende lichamelijke ongemakken. Jan is 29 jaar en behoort zelf dus niet tot de doelgroep.

Jan is een opgeleide designer en weet dat als hij niet de juiste behoefte boven water weet te halen, de kans aanwezig is dat zijn design niet aansluit op de markt (valkuil: een oplossing bedenken die niet aansluit op het probleem). Jan heeft zelf erg veel ideeën hoe de fiets eruit zou moeten komen te zien (valkuil: verliefd zijn op je eigen oplossing). Gelukkig weet hij dat deze niet veel waard zijn, omdat hij zelf geen lichamelijke ongemakken heeft en zich daarom maar moeilijk kan voorstellen hoe het is om de dag door te komen op deze manier. Na het lezen van verschillende artikelen op internet over de doelgroep (demografische cijfers, typen klachten, geografische spreiding van de doelgroep) beseft Jan dat hij op deze manier alsnog de essentie van zijn onderzoek mist: namelijk écht contact met de doelgroep en de mens leren kennen.

Jan weet dat het essentieel is dat hij in de schoenen van zijn doelgroep kruipt en de wereld beleefd zoals zij het beleven. Alleen zo kan hij leren wie zij als mens zijn, waar zij waarde aan hechten en waaraan niet. En waar hij dus rekening mee moet houden in zijn design voor de fiets. Jan besluit daarom om een paar dagen op stap te gaan met ouderen. Hij gaat een rondje fietsen met ze. Hij interviewt ze en stelt vragen als: ‘Wat voor gevoel krijgt u als u aan het fietsen bent?’ en ‘Welke zaken zijn voor u belangrijk als u aan mobiliteit denkt?’ Eigenlijk wil Jan voelen, horen, denken en zien wat zijn doelgroep ziet (tip: van buiten naar binnen werken). Alleen zo kan Jan de taal van deze mensen spreken. Jan stelt niet de vraag: ‘Wat voor een type fiets heeft u nodig?’ In dat geval zou Jan ervan uitgaan dat de doelgroep panklare ontwerp-antwoorden heeft (voorbeeld: “Als ik mensen had gevraagd wat ze wilden, dan hadden ze snellere paarden gewenst en geen auto.” – Henry Ford). Want Jan weet dat de fiets slechts een van de oplossingen is voor een onderliggende behoefte: mobiel blijven op de oude dag.

Op basis van bovenstaande inzichten gaat Jan creatief aan de slag met allerlei ontwerpen. Hij werpt ook een blik op andere ‘oplossingen voor mobiliteit op de oude dag’, zoals een rolstoel, scootmobiel en rollator. Welke elementen hebben deze producten, die hij ook eventueel zou kunnen integreren in zijn ontwerp (tip: leren van andere industrieën/producten). Op basis van een aantal ruwe schetsen, gaan Jan op zoek naar een zo snel mogelijke manier om te leren of zijn ideeën vruchtbaar zijn, in de ogen van de doelgroep natuurlijk…

Lean Startup

Na de empathische en creatieve fase van Design Thinking, is de tijd aangebroken om ideeën te toetsen bij de klanten. Op dat moment krijgt Jan toevallig bezoek van een goede vriend, die van beroep coach is voor startende ondernemers. Dat kan Jan wel gebruiken, omdat hij weet dat startende ondernemers voor een mega uitdaging staan. Namelijk een product of dienst ontwikkelen die voldoende waarde toevoegt in de markt voordat het geld opraakt. Samen met de bevriende coach ontwikkelt Jan een aantal experimenten die hij kan draaien. Hij weet dat niet elk idee even succesvol zal zijn en weet daarom dat bij dat ‘misschieten’ inherent is aan experimenteren. (tip: fouten maken mag moet).

Om ervoor te zorgen dat het misschieten niet te veel geld kost, gaat Jan aan de slag met Lean Startup. Lean Startup is een combinatie van twee begrippen: Lean oftewel ‘mager’. En Startup oftewel ‘beginnen’. Beter gezegd: op een magere/snelle en goedkope manier een nieuwe product of dienst ontwikkelen. Voordat Jan €1,- stopt in de ontwikkeling van een oplossing, moet hij zeker weten dat de oplossing die hij voor ogen heeft ook daadwerkelijk een oplossing is die klanten nodig hebben. Jan gaat slim met zijn geld om en wil pas een fiets gaan ontwerpen als er inderdaad behoefte is aan een fiets. Als eerste prototype maakt Jan met een gratis toolt op internet een animatievideo van de fiets. Daarin wordt vertelt in welke behoefte de fiets voorziet, voor wie het is bedoeld en hoe het werkt. Dit filmpje laat hij aan 50 potentiële klanten zien. Van de 50 mensen moet in ieder geval 75% enthousiast zijn en 50% dusdanig geïnteresseerd dat ze direct een bestelling zouden willen plaatsen (tip: bij experimenteren ligt de focus op leren en niet op je eigen gelijk proberen te halen).

 

Jan merkt op dat 55% van de mensen enthousiast is en dat 23% een bestelling zou willen doen. ‘Wat heb ik over het hoofd gezien – waardoor mijn inschatting niet klopte?’, vraagt Jan zich af. Daarom gaat Jan in gesprek met de mensen: ‘In hoeverre sluit mijn ontwerp aan op jouw behoefte? Maakt deze fiets het makkelijk voor jou om mobiel te blijven? Waarom wel/ niet. Wat vond je er goed aan en welke zaken spraken minder aan?’ (tip: test ideeën eerst kwantitatief en vervolgens kwalitatief). Na enige aanpassingen aan het ontwerp kan Jan daadwerkelijk beginnen met de productie van zijn fiets.

En nu jij

Als het bovenstaande erg logisch klinkt voor het ontwerp van een fiets, waarom is dan niet logisch voor een nieuw beleidsstuk, verandertraject, aanschaf van een nieuw systeem of een ontwikkeling van een nieuwe dienst?
Het proces achter verandering wordt nog steeds in veel gevallen lineair, planmatig en top-down vormgegeven, zonder tolerantie voor fouten of met minimale flexibiliteit om te experimenteren.
Ik zou je graag willen uitdagen om te proberen bovenstaande stappen (deels) toe te passen bij een ontwikkeling waar je momenteel inzit. Als je goed naar het bovenstaande verhaal kijkt, zie je een aantal faseringen:

Design thinking

  • Empathie: leren wie je klant is en waar de behoefte ligt
  • Definitie: vaststellen op welke manier je de klantgroep zou willen bedienen
  • Ideeënvorming: creatief aan de slag met allerlei ideeën voor een mogelijke oplossing
  • Experiment: een idee goedkoop ontwikkelen om te kunnen laten zien aan klanten
  • Testen: kwantitatief en kwalitatief meten van resultaat
  • Doorontwikkelen: bij voldoende positieve feedback opschalen van het ontwerp

Als je hulp nodig hebt om op een goede manier de eerste stap te maken – help ik je graag!

Veel succes en plezier!

 

jong en fris

Wil je hiermee aan de slag?

Dan kom ik graag in contact met je. Heb je een vraag over mijn visie, over onze diensten of wil je gewoon een kopje koffie met mij doen? Bel me dan gerust!

Sandi Dijakovic
Initiator bij Jong&Fris

06 24 22 12 16
sdijakovic@jongenfris.nl

Back To Top
× Neem contact op