skip to Main Content

Aandacht werkt!

Inmiddels ben ik weer een paar maanden verder in mijn project voor de gemeente Weststellingwerf. Ik heb de mogelijkheid gekregen om tot 1 oktober verder te werken aan het project en daar ben ik natuurlijk erg blij mee. De grootste les die ik zie is dat aandacht werkt!

Door de verlenging van het project is er ruimte ontstaan om nog dieper in te gaan op de empathiefase. Hierdoor kan ik meer inzicht krijgen in de participatie van mensen die al langer dan twee jaar een uitkering vanuit de bijstand ontvangen. Daarom heb ik in samenwerking met het gebiedsteam besloten om mensen thuis te gaan bezoeken. Ik ga nu elke week een paar uur samen met een vlechtwerker op pad. We bellen zonder afspraak aan bij mensen en vragen of ze open staan voor een gesprekje. In het begin vond ik dit wel spannend omdat je niet weet hoe mensen gaan reageren. Na wat navragen kwam ik erachter dat dit ook niet echt de gebruikelijke manier van werken binnen de gemeente is. Ik heb wel veel gelezen over deze nieuwe ‘outreachende’ manier van werken, die een gebiedsteam zou moeten gaan omarmen, maar in de praktijk wordt er toch nog vooral vanuit een hulpvraag gehandeld. Deze mensgerichte manier van werken biedt juist veel inzichten voor innovatieve oplossingen.

Wat ik merk tijdens deze huisbezoeken is dat mensen het enorm waarderen dat je vanuit een andere insteek bij ze op de stoep staat. Ik geef nu aan dat we langskomen omdat we graag persoonlijk kennis willen maken en willen praten over ideeën of ervaringen voor maatschappelijke betrokkenheid. Deze positieve benadering vinden mensen erg fijn. De mensen die we bezoeken vertellen vaak ook over een negatieve ervaring met de gemeente en vinden het daarom fijn dat ze nu op deze positieve en vrijblijvende manier worden benaderd. Doordat we vragen naar ideeën en ervaringen, voelen mensen zich serieus genomen.

aandacht werktDoordat ik deze huisbezoeken samen met vlechtwerkers doe, heb ik het idee dat ook zij de toegevoegde waarde van deze ongeplande huisbezoeken inzien. Ik kom zoveel mooie en ontroerende verhalen tegen waardoor ik echt heel anders ben gaan kijken naar mensen die in deze situatie zitten. Het merendeel van de mensen die ik spreek vind het vreselijk om in de bijstand te zitten door het stigma wat eraan kleeft. Vaak ervaren mensen dat ze met een scheef oog worden aangekeken omdat ze thuis zitten met een bijstandsuitkering. Terwijl niemand er blij van wordt de hele dag thuis op de bank te zitten. Deze mensen willen niets liever dan lekker aan het werk gaan en onafhankelijk zijn van de gemeente. Maar als je bijvoorbeeld veel pijn hebt waardoor je na een paar uur iets doen weer een dag bij moet komen is het natuurlijk niet haalbaar om te werken. En dat is erg frustrerend voor deze mensen. Ze vinden het dan ook positief dat ze worden benaderd om mee te denken over maatschappelijke betrokkenheid, zonder dat er gelijk verplichtingen of sancties aan verbonden zijn. Ik probeer vanuit deze benadering te kijken naar wat mensen nog wel kunnen en niet naar wat ze niet meer kunnen.

De verhalen van deze mensen ophalen is ontzettend relativerend en ik krijg hierdoor veel respect voor de situatie waarin deze mensen rond moeten zien te komen. Elke keer als we bij iemand voor de deur staan is het een uitdaging om goed uit te leggen waarvoor we langskomen. Maar wanneer dit lukt en mensen open staan voor een gesprek zitten we ook al gauw meer dan een uur met mensen aan tafel. Hieruit blijkt dat oprechte interesse en aandacht voor iemands verhaal werkt en dat mensen zich hierdoor openstellen. Het is mooi dat door dit project, de gemeente wordt meegenomen in deze nieuwe manier van werken.

Op basis van alle inzichten die ik opdoe uit de gesprekken met deze mensen wil ik verder gaan met het creëren van innovatieve oplossingen voor maatschappelijke betrokkenheid. Zoals ik in mijn vorige blog scheef, ben ik nog steeds bezig met een meedenkgroep waarin we ideeën en ervaringen bespreken. Deze groep is nu toe aan een volgende concrete vervolgstap. We willen een eerste themabijeenkomst organiseren waarin we met meerdere mensen iets gaan ondernemen. Door de huisbezoeken heb ik inzicht gekregen in wat interesses van verschillende mensen zijn. Zo wordt het makkelijker om mensen te benaderen voor bijeenkomsten die mogelijk in hun interessegebied liggen.

Het mooiste is om de mensen die we ontmoeten tijdens de bezoeken in te zetten voor elkaar. We hebben bijvoorbeeld een mevrouw bezocht die ontzettend ondernemend en creatief is. Deze mevrouw zou het heel leuk vinden om een keer een creatieve middag met andere mensen te organiseren. Ik ga de komende tijd bezig met dit soort initiatieven uit te werken en op te zetten. Met alle inzichten die ik heb opgedaan, moet er genoeg te bedenken zijn.

De grootste uitdaging voor de komende tijd is om van praten daadwerkelijk tot actie te komen. Hiervoor heb ik veel begeleiding vanuit Jong&Fris. Ik kan altijd terecht met vragen over hoe ik iets het beste aan kan pakken of om weer tot creatieve nieuwe inzichten te komen. Ik heb er vertrouwen in dat we de komende tijd mooie initiatieven kunnen realiseren. Ik heb er in ieder geval nog erg veel zin in!

Door: Emma Hofman

 

Back To Top
× Neem contact op